Oferta

PROFESJONALNA OBSŁUGA KSIĘGOWA:

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi**
  oraz odbiór dokumentów z siedziby firmy GRATIS;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR)
  oraz ewidencji zryczałtowanych
  – od 99 zł netto*,
  - oferta skierowana do małych przedsiębiorców
  (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne);
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  – od 299 netto*,
  - oferta skierowana do średnich przedsiębiorców
  (spółki z o. o., spółki akcyjne, spółki jawne i komandytowe);
 • prowadzenie ksiąg fundacji i stowarzyszeń
  oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • prowadzenie innych rozliczeń (ZUS , KADRY I PŁACE);
 • sporządzanie rozliczeń rocznych podatników (PIT).
* Oferta ważna przy równoczesnym wykupieniu jednego z pakietów usług WIRTUALNE BIURO na okres 12 m-cy.
** Szczegółowy zakres reprezentacji zawarty jest w umowie.

reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi oraz odbiór dokumentów z siedziby firmy GRATIS, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ewidencji zryczałtowanych, oferta skierowana do małych przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne), prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) spółki z o. o., spółki akcyjne, spółki jawne i komandytowe, prowadzenie ksiąg fundacji i stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie innych rozliczeń (ZUS , KADRY I PŁACE), sporządzanie rozliczeń rocznych podatników (PIT).

DORADZTWO PODATKOWE:

już od 99 zł netto / godzina
 • Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  - porady, opinie i wyjaśnienia w zakresie zobowiązań podatkowych,
  - ustalanie zobowiązań podatkowych wynikających z nietypowych operacji gospodarczych i ich ocena w świetle obowiązującego prawa podatkowego.
 • Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą:
  - optymalizacja wyboru prawno-podatkowej formy działalności przedsiębiorstwa,
  - analizy ekonomiczno–finansowe na bazie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, biznes-plany.
  - rejestracja firmy za klienta.
 • Dla przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą:
  - przygotowywanie wyjaśnień, odwołań, wniosków w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych,
  - biznes-plany, sprawozdania finansowe dla banków i innych instytucji finansowych,
  - projektowanie rozwiązań podatkowych optymalizujących dochody firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Aval Alicja Rusiniak, 01-479 Warszawa, ul. Lazurowa 183 lok. 1,
tel: +48 22 258 07 22, +48 22 253 85 27,
e-mail : [email protected]

Copyright © 2012 MediaConsulting.pl